Quản lý công việc

Quản lý các dự án và nhân tài của bạn trong một hệ thống để trao quyền cho các nhóm, làm hài lòng khách hàng và tăng lợi nhuận.

Track Projects

Keep a track of all your projects in the most simple way.

Add Members

Add members to your projects and keep them in sync with the progress.

Assign Tasks

Your website is fully responsive, it will work on any device, desktop, tablet and mobile.

Theo dõi dự án

Theo dõi tất cả các dự án của bạn theo cách đơn giản nhất.

Thêm thành viên

Thêm thành viên vào dự án của bạn và giữ cho họ đồng bộ với tiến độ.

Chỉ định công việc

Trang web của bạn hoàn toàn đáp ứng, nó sẽ hoạt động trên mọi thiết bị, máy tính để bàn, máy tính bảng và thiết bị di động.

Manage All Bills

Automate billing and revenue recognition to streamline the contract-to-cash cycle.

Estimates

Create estimates how much project can cost and send to your clients.

Invoices

Simple and professional invoices can be download in form of PDF.

Payments

Track payments done by clients in the payment section.

Báo giá

Tạo báo giá chi phí dự án có thể là bao nhiêu và gửi cho khách hàng của bạn.

Hóa đơn

Hóa đơn đơn giản và chuyên nghiệp có thể được tải xuống dưới dạng PDF.

Thanh toán

Theo dõi các khoản thanh toán được thực hiện bởi khách hàng trong phần thanh toán.

Tickets

When someone is facing a problem, they can raise a ticket for their problems. Admin can assign the tickets to respective department agents.

Leaves

Employees can apply for the multiple leaves from their panel. Admin can approve or reject the leave applications.

Attendance

Attendance module allows employees to clock-in and clock-out, right from their dashboard. Admin can track the attendance of the team.

Vé hỗ trợ

Khi ai đó đang đối mặt với một vấn đề, họ có thể yêu cầu giải quyết vấn đề của mình. Quản trị viên có thể chỉ định vé cho nhân viên, bộ phận tương ứng.

Quản lý nghỉ phép

Nhân viên có thể đăng ký nhiều nghỉ phép từ bảng điều khiển của họ. Quản trị viên có thể phê duyệt hoặc từ chối đơn xin nghỉ phép.

Chấm công

Module chấm công cho phép nhân viên bấm giờ vào và ra, ngay từ bảng điều khiển của họ. Quản trị viên có thể theo dõi chấm công của đội.

Được tin cậy bởi các đội xuất sắc nhất thế giới

Hơn 700 doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

partner
partner
partner
partner

Tích hợp với các ứng dụng yêu thích

Ứng dụng của chúng tôi tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba khác để tăng thêm lợi thế.

OneSignal
OneSignal
Slack
Slack
Paypal
Paypal
Pusher
Pusher

Quản lý kinh doanh dễ dàng hơn

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách ứng dụng của chúng tôi có thể hợp lý hóa công việc của nhóm bạn.